Интернет провайдер "Национальный технический университет Украины "КПИ""

Контактная информация, личный кабинет, услуги, тарифы интернет провайдера Национальный технический университет Украины "КПИ"

Интернет провайдер Национальный технический университет Украины "КПИ"
ID: 2861
Название (бренд): Национальный технический университет Украины "КПИ"
Личный кабинет:
Адрес: Киев, пр.Победы 37
Телефон: +38(044) 241-86-39, 454-20-99

 

Маю честь представити вам один із найстаріших і найбільших технічних університетів світу - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", запросити вас на навчання та запропонувати співробітництво в науково-технічній сфері.

В університеті функціонують 18 навчальних факультетів, 10 навчально-наукових інститутів, 13 науково-дослідних інститутів і 14 наукових центрів, де працюють 44 академіки і члени - кореспонденти академій наук, біля 2500 професорів, доцентів і викладачів, навчається 38640 студентів, у тому числі біля 1500 іноземних громадян із більш ніж 50 країн світу, 450 аспірантів, із них біля 80 громадян інших держав. Відкрито філію університету в м.Славутичі.

З нашим університетом було тісно пов'язане життя і діяльність всесвітньо відомих вчених: Д.І.Менделєєва, І.І.Сікорського, С.П.Корольова, С.П.Тимошенка, Є.О.Патона, Б.Є.Патона і багатьох інших.

Дипломи і вчені ступені: бакалавр, спеціаліст, магістр інженерії, магістр наук, магістр лінгвістики, кандидат наук (рівнозначно PhD), доктор наук - у НТУУ "КПI" можна одержати на факультетах, у навчально-наукових і науково-дослідних інститутах.

Вчені університету ведуть наукові дослідження з різноманітних актуальних напрямків розвитку суспільства:
сучасні технології в галузі інформатики, машинобудування, хімії, матеріалознавства;
інформаційні мережі та інформаційні телекомунікаційні технології;
проблеми енергозбереження і розвиток енергозберігаючих технологій;
моніторинг і охорона навколишнього середовища;
ліквідація наслідків ядерних і техногенних катастроф;
космічні та авіаційні технології;
дослідження і використання людських ресурсів;
медична інженерія;
системний аналіз і прийняття рішень та ін.

У нашому університеті, поряд із традиційно діючими технічними факультетами, створено ряд нових економічних і гуманітарних факультетів - менеджменту і маркетингу, соціології і права, лінгвістики. Це дає можливість молодим людям, крім технічної спеціальності, одержати другу вищу освіту в гуманітарній або економічній галузі, стати кваліфікованим перекладачем або менеджером.

В університеті працює підготовче відділення, на якому іноземні слухачі протягом 10 місяців вивчають українську, російську або англійську мови, математику, фізику, біологію та інші дисципліни в обсязі, необхідному для подальшого оволодіння університетською програмою.

Університет створений, працює і розвивається вже понад 110 років як кампус, в якому на одній території в 160 гектарів органічно поєднані умови для навчання, зайняття спортом, підвищення рівня культурного, наукового та інтелектуального розвитку, відпочинку та зайняття особистими захопленнями всього 50 тисячного колективу.

Тесты