Интернет провайдер "National depository of Ukraine, PLC"

Контактная информация, личный кабинет, услуги, тарифы интернет провайдера National depository of Ukraine, PLC

Интернет провайдер National depository of Ukraine, PLC
ID: 99
Название (бренд): National depository of Ukraine, PLC
Личный кабинет:
Адрес:
Телефон: (044) 591-04-04

 

Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.

Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року.

Статутний капітал НДУ становить 30 млн. гривен. 86% акцій належить державі: ними управляє Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Крім того, 14% акцій належать більш, ніж 20 учасникам ринку України.