Интернет провайдер "Net1"

Контактная информация, личный кабинет, услуги, тарифы интернет провайдера Net1

Интернет провайдер Net1
ID: 472
Название (бренд): Net1
Личный кабинет:
Адрес: София 1592, бул. "Асен Йорданов" № 14
Телефон: (+359) 2 9731 454

 

NET1 е водещ телекомуникационен оператор на територията на град София. Компанията има повече от 7 години опит в предоставянето на Интерент и Телевизия за домашни потребители, както и в разработването на интегрирани телеком решения за бизнес клиенти.
NET1 изгражда и използва нова, собствена високоскоростна оптична мрежа за пренос на глас и данни и гарантира чиста преносимост на сигнала, надеждност и висока защита на данните. Активното оборудване на компанията отговаря на най-високите европейски стандарти за телекомуникационни технологии. От 2011 г. NET1 е и лицензиран оператор за предоставяне на фиксирани гласови телфонни услуги.
В отношенията си с всеки клиент NET1 се стреми да изгражда дългосрочно сътрудничество, осигуряваи?ки качествена и надеждна услуга, с гарантирани параметри и ниво на обслужване, гъвкава ценова политика и незабавна реакция при евентуални проблеми.
NET1 предоставя на своите клиенти решения от А до Я, включващи пълния спектър от комуникационни услуги, чрез които всеки получава пълноценно решение за всички свои потребности.